Condicions Generals

Condicions d鈥櫭簊

El present document t茅 per finalitat regular les normes d鈥櫭簊 del lloc web (en endavant 鈥淟loc鈥). En compliment de la Llei 34/2002, de l鈥11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci贸 i de comer莽 electr貌nic, li informem que SVH Gesti贸 Esportiva S.L. (en endavant 鈥淪VH鈥) 茅s el titular del Lloc, amb NIF B65771654 i domicili al Carrer Constituci贸 n煤m. 2, 3r 3a 08960 de Sant Just Desvern. Pot contactar amb nosaltres, a m茅s d鈥檈star a la seva disposici贸 al nostre domicili, utilitzant els seg眉ents medis: per correu electr貌nic a: rgpd@sintagmia.com o a trav茅s del formulari de contacte del web.

Els termes 鈥淰ost猫鈥 i 鈥淯suari鈥 s鈥檜tilitzen aqu铆 per a referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol ra贸 accedeixin al Lloc.

Per visitar cemvallirana.cat no s鈥檈xigeix la pr猫via subscripci贸 o registre com a usuari.

El Lloc proporciona als usuaris acc茅s als continguts i als serveis relacionats amb 鈥淪VH鈥, incloent m煤sica, imatges, f貌rum, text, informaci贸 i altres continguts similars, pel que la utilitzaci贸 del lloc suposa l鈥檃cceptaci贸 d鈥檃quest Av铆s Legal.

Limitaci贸 de la responsabilitat

鈥淪VH鈥 es reserva el dret de modificar peri貌dicament (tant en el referents als continguts del Lloc com en les condicions d鈥櫭簊), a la seva discreci贸 i sense pr猫via advert猫ncia, el present av铆s legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d鈥檃plicaci贸, informant pr猫viament als usuaris dels canvis que es produeixin. A tal fi, els hi recomanem que cada vegada que accedeixin al Lloc, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Av铆s legal. Per tot aix貌, 鈥淪VH鈥 es reserva el dret d鈥檃ctualitzar, modificar o eliminar la informaci贸 continguda al seu Lloc, i la configuraci贸 o presentaci贸 del mateix, en qualsevol moment, sense previ av铆s, i sense assumir cap responsabilitat per aix貌. El fet que l鈥檜suari utilitzi el Lloc despr茅s d鈥檋aver fet les modificacions del present av铆s legal, suposar脿 que aquest accepta aquestes modificacions.

En cas de dubte o controv猫rsia relatives al nostre Av铆s legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l鈥檃dre莽a de correu electr貌nic RGPD@sintagmia.com

鈥淪VH鈥 no es responsabilitza del mal 煤s que es faci dels continguts del Lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. L鈥檜suari que accedeix al Lloc, ho fa per propi compte i risc i t茅 l鈥檕bligaci贸 de complir la legislaci贸, reglaments i normativa locals. 鈥淪VH鈥 o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creaci贸, producci贸 o provisi贸 d鈥檃quest Lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseq眉encials, indirectes o punitius derivats de l鈥檃cc茅s, 煤s o incapacitat d鈥櫭簊 d鈥檃quest Lloc (o dels seus links), aix铆 com d鈥檈rrors i omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal 煤s que es faci dels continguts del lloc, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informaci贸 continguda a llocs web de tercers als que es pugui accedir per enlla莽os o buscadors des del Lloc.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informaci贸 continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir per enlla莽os o buscadors des de SVHgestio.cat.

鈥淪VH鈥 no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continu茂tat dels serveis posats a disposici贸 de l鈥檜suari, pel que exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin donar-se per la falta de disponibilitat, fiabilitat o continu茂tat del seu Lloc o dels seus serveis, tot i que intentar脿 facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda t猫cnica a la persona afectada, aix铆 com intentar restablir d鈥檌mmediat la interrupci贸, posant a la seva disposici贸, en la mesura de les seves possibilitats, medis alternatius.

Propietat intel路lectual i 煤s correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel路lectual derivats del contingut d鈥檃quest lloc, el seu disseny gr脿fic i el seu codi font, pertanyen a 鈥淪VH鈥, corresponent-nos l鈥檈xercici exclusiu dels drets d鈥檈xplotaci贸 dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducci贸, distribuci贸, comunicaci贸 p煤blica i transformaci贸 total o parcial, sense l鈥檃utoritzaci贸 expressa de 鈥淪VH鈥, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en aquest lloc estan protegits per Llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel路lectual per l鈥檕rdenament jur铆dic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunit脿ria en aquest camp, com pels tractats internacionals relatius a la mat猫ria subscrits per Espanya.

鈥淪VH鈥 declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, v铆deos, software, estructura de la web, gr脿fic, icones, dibuixos industrials, disseny, informaci贸 o animacions) que apareixen en aquest lloc s贸n de la seva propietat i/o es troben leg铆timament explotats en virtut d鈥檃cords o llic猫ncies d鈥櫭簊, trobant-se degudament protegides per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L鈥櫭簊 o ab煤s d鈥檃questes marques registrades o altres materials qualsevols, excepte els permesos en aquest Lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violaci贸 de la Llei de Propietat Intel路lectual i/o la Llei de Marques i/o la Llei de Publicitat i/o la Llei de Compet猫ncia Deslleial, i altres normatives aplicables al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen 铆ntegrament a 鈥淪VH鈥 o a tercers que hagin estat autoritzats mitjan莽ant contracte per escrit. S鈥檕bliga a l鈥檜suari a usar el lloc de forma diligent, correcta i l铆cita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Suprimir, eludir o manipular el 鈥渃opyright鈥, marques i altres dades identificatives dels drets de 鈥淪VH鈥 o dels seus titulars incorporats als continguts del lloc, aix铆 com els dispositius t猫cnics de protecci贸 o qualsevol mecanisme d鈥檌nformaci贸 que pogu茅s contenir el mateix.
Utilitzar els continguts, i en particular, la informaci贸 de SVHgestio.cat obtinguda a trav茅s del Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altra finalitat comercial, missatges no sol路licitats dirigits a una pluralitat de persones.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l鈥檃cc茅s del p煤blic a trav茅s de qualsevol modalitat de comunicaci贸 p煤blica, transformar o modificar els continguts, a no ser que es compti amb l鈥檃utoritzaci贸 del titular dels corresponents drets o que estigui legalment perm猫s.
En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l鈥檕rdre p煤blic. 鈥淪VH鈥 no concedeix cap llic猫ncia o autoritzaci贸 d鈥櫭簊 de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel路lectual o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu lloc.
Queda prohibida qualsevol forma de transmissi贸, distribuci贸, emmagatzematge, comunicaci贸 p煤blica, posta a disposici贸, reproducci贸, enginyeria inversa, pr茅stec o lloguer i qualsevol altre acte d鈥檈xplotaci贸 p煤blica respecte al present Lloc, contingut i informaci贸 del mateix. La utilitzaci贸 del Lloc per l鈥檜suari no comporta la cessi贸 de titularitat, dret, llic猫ncia o inter猫s sobre aquesta propietat intel路lectual, pel que l鈥檜suari podr脿 utilitzar els continguts per a les seves pr貌pies necessitats, per貌 no per a realitzar cap tipus d鈥檈xplotaci贸 (directa o indirecta) de car脿cter comercial.
Resumint, l鈥檜suari es compromet a utilitzar el lloc, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Av铆s legal, les bones costum i l鈥檕rdre p煤blic. Aix铆 mateix l鈥檜suari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es presten a trav茅s d鈥檃quest amb finalitat o efecte il路l铆cits o contraris al contingut del present Av铆s Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir gaudir d鈥檜na forma normal del mateix per altres usuaris. De la mateixa manera, l鈥檜suari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electr貌nics que es trobin al Lloc.

Procediment en cas de violaci贸 de drets de propietat intel路lectual: en cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introdu茂t al nostre Lloc amb violaci贸 dels seus drets de propietat intel路lectual haur脿 d鈥檈nviar una notificaci贸 a RGPD@sintagmia.com amb indicaci贸 completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel路lectual suposadament infringits aix铆 com la Web.

Pol铆tica d鈥檈nlla莽os

鈥淪VH鈥 no es fa responsable del contingut ni de la informaci贸 de les p脿gines web de tercers a les que l鈥檜suari pugui accedir a trav茅s dels enlla莽os establerts al seu lloc web. Aix铆 mateix, tampoc garantir脿 la disponibilitat t猫cnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de p脿gines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjan莽ant els enlla莽os.

鈥淪VH鈥 declara haver adoptat totes les mesures necess脿ries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegaci贸 per la seva p脿gina web. En conseq眉猫ncia, 鈥淪VH鈥 no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegaci贸 per Internet pogu茅s patir l鈥檜suari.

Modificacions

Com s鈥檋a comentat a l鈥檃partat anterior, 鈥淪VH鈥 es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d鈥檜s de la mateixa.

鈥淪VH鈥 es reserva el dret d鈥檃ctualitzar, modificar o eliminar qualsevol informaci贸 continguda al seu lloc web, i la configuraci贸 o presentaci贸 del mateix, en qualsevol moment, sense av铆s previ i sense assumir cap responsabilitat per aix貌.

Cookies

Les cookies s贸n petits arxius que s鈥檌nstal路len a l鈥檕rdinador de l鈥檜suari i que permeten al responsable d鈥檜n servei millorar la forma d鈥檌nteractuar entre els seus visitants i el seu lloc web. En alguns casos, la instal路laci贸 d鈥檃questes cookies requereixen del consentiment de l鈥檜suari.

Existeixen diferents classes de cookies, afectades i no afectades per la Llei:

Cookies no afectades:

路 T猫cniques: S贸n necess脿ries per a la navegaci贸. Sense elles la p脿gina no funcionaria de forma adequada.

路 De personalitzaci贸 o configuraci贸: Permeten que la p脿gina reconegui l鈥檌dioma de l鈥檜suari, la mida de les lletres, etc.

路 De seguretat: Impedeixen o dificulten els atacs contra el lloc web o els seus usuaris.

Cookies afectades:

路 Anal铆tiques: Permeten mesurar l鈥檃ctivitat dels usuaris i elaborar estad铆stiques de navegaci贸.

路 Publicit脿ries: Gestionen la freq眉猫ncia i contingut dels anuncis.

路 De seguiment: Emmagatzemen informaci贸 sobre els usuaris per a mostrar-los publicitat personalitzada.

SVH informa que el lloc web utilitza Google Analytics, un servei anal铆tic de web prestat per Google, Inc., una empresa de Delaware l鈥檕ficina de la qual est脿 al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utilitza cookies per ajudar al llos web a analitzar l鈥櫭簊 que fan els usuaris de la web. La informaci贸 que genera la cookie sobre el seu 煤s del lloc web (incloent la seva adre莽a IP) ser脿 directament transmesa i arxivada per Google als servidors d鈥橢stats Units. M茅s informaci贸 a la p脿gina de cookies de Google.

Quan visita SVHgestio.cat, algunes cookies no les instal路lem nosaltres, sin贸 tercers. Per exemple, si fa clic en un anunci d鈥檜n tercer que apareix al lloc web (茅s a dir, que anuncia un producte que no venen directament nosaltres), aquest tercer pot instal路lar cookies als seu dispositiu. Tenim una relaci贸 comercial amb aquests tercers per貌 no instal路lem les cookies al seu dispositiu. Per tant suggerim que vagi als llocs webs d鈥檃quests tercers per obtenir m茅s informaci贸 sobre les cookies que instal路len i com vost猫 pot gestionar-les.

Pot vost猫 rebutjar el tractament de les dades o la informaci贸 desactivant l鈥櫭簊 de cookies mitjan莽ant la selecci贸 de la configuraci贸 apropiada del seu navegador, tot i que, ha de saber vost猫 que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat del lloc web. A l鈥檜tilitzar aquest lloc web vost猫 consent el tractament d鈥檌nformaci贸 sobre vost猫 per Google de la forma i amb les finalitat a dalt indicades.

Intranet

La Intranet est脿 dissenyada per a facilitar mitjans i comunicacions entre treballadors del Grup Empresarial. Per tant, tota la informaci贸 publicada en aquest lloc t茅 car脿cter confidencial i nom茅s haur脿 de ser utilitzada entre els treballadors del Grup, a l鈥檌gual que els documents que es puguin descarregar o imprimir des d鈥檃questa eina. Tota la informaci贸 que el treballador incorpori al lloc haur脿 de tenir un car脿cter estricament laboral, amb llenguatge apropiat i d鈥檃cord amb l鈥檈strat猫gia i visi贸 de l鈥檈mpresa.

Tota aquesta informaci贸 haur脿 de considerar-se confidencial pels treballadors, i per tant es s鈥檋aur脿 de complir:

路 No es descarregaran arxius a ordinadors dels nostres clients o ordinadors d鈥檃cc茅s p煤blic.

路 No es deixar脿 el navegador d鈥檌nternet obert quan s鈥檃bsenti del lloc de treball.

Newsletter

Per a poder subscriure鈥檚 a la newsletter haur脿 d鈥檌ndicar-nos pr猫viament la seva adre莽a de correu electr貌nic al formulari de subscripci贸. Li informem que l鈥檃dre莽a de correu electr貌nic recollida mitjan莽ant aquest formulari ser脿 incorporada a un fitxer del qual 茅s responsable SVH Gesti贸 Esportiva S.L., amb l鈥櫭簄ica finalitat d鈥檈nviar-li els articles que es publiquen a la web o informaci贸 corporativa. SVH Gesti贸 Esportiva S.L. es compromet a utilitzar la seva adre莽a de correu electr貌nic 煤nicament per a la finalitat anteriorment mencionada. L鈥檌nteressat declara tenir coneixement del dest铆 i 煤s de les dades personals recollides mitjan莽ant la lectura de la present cl脿usula. L鈥檈nviament de les dades implica l鈥檃cceptaci贸 de les cl脿usules exposades. En qualsevol moment vost猫 podr脿 donar-se de baixa de la newsletter fent clic a l鈥檕pci贸 cancel路lar subscripci贸. De totes maneres, si desitja exercir els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 en els termes establerts a la Llei org脿nica 15/1999, pot fer-ho a la seg眉ent adre莽a: SVH Gesti贸 Esportiva S.L., carrer Constituci贸 num. 2, 3r 3a de Sant Just Desvern o per correu electr貌nic a RGPD@sintagmia.com

Consentiment per fotografia

El Responsable del fitxer, SVH Gesti贸 Esportiva S.L., amb NIF B62538228 i domicili al Carrer Constituci贸 n煤m. 2, 3r 3a 08960 de Sant Just Desvern, posa al seu coneixement que disposa d鈥檜n fitxer de dades de car脿cter personal denominat Recursos Humans, degudament inscrit a l鈥橝g猫ncia Espanyola de Protecci贸 de Dades.

La finalitat de la creaci贸, exist猫ncia i manteniment d鈥檃quest fitxer 茅s el tractament de les dades facilitades pels treballadors i col路laboradors, amb la finalitat de mantenir la relaci贸 laboral. Aquestes dades seran tractades per les persones titulars i col路laboradors, i nom茅s podran ser cedides quan ho disposi una Llei.

En qualsevol cas, t茅 dret a exercir els drets d鈥檕posici贸, acc茅s, rectificaci贸 i cancel路laci贸 reconeguts per el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d鈥檃questes dades.

Donat que el dret a la pr貌pia imatge est脿 reconegut a l鈥檃rticle 18.1 de la Constituci贸 espanyola, i est脿 regulat per la Llei Org脿nica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l鈥檋onor, a la intimitat personal i familiar i a la pr貌pia imatge, autoritza i d贸na consentiment a SVH Gesti贸 Esportiva S.L. per utilitzar les seves fotografies i penjar-les a la p脿gina web, aix铆 com dades del seu curr铆culum

Formulari de contacte

Per a poder contactar amb nosaltres haur脿 d鈥檌ndicar-nos pr猫viament la seva adre莽a de correu electr貌nic, el nom, cognoms i tel猫fon al formulari de contacte. Li informem que l鈥檃dre莽a de correu electr貌nic recollida mitjan莽ant aquest formulari ser脿 incorporada a un fitxer del qual 茅s responsable SVH Gesti贸 Esportiva S.L., amb l鈥櫭簄ica finalitat de respondre les seves consultes. SVH Gesti贸 Esportiva S.L. es compromet a utilitzar les seves dades recollides 煤nicament per a la finalitat anteriorment mencionada. L鈥檌nteressat declara tenir coneixement del dest铆 i 煤s de les dades personals recollides mitjan莽ant la lectura de la present cl脿usula. L鈥檈nviament de les dades implica l鈥檃cceptaci贸 de les cl脿usules exposades. Si desitja exercir els drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 en els termes establerts a la nomrativa (UE) 2016/679 Reglament general de protecci贸 de dades, pot fer-ho a la seg眉ent adre莽a: SVH Gesti贸 Esportiva S.L., carrer Constituci贸 num. 2, 3r 3a 08960 de Sant Just Desvern o per correu electr貌nic a RGPD@sintagmia.com

Protecci贸 de dades

Visitar cemsvh.cat no suposa que l鈥檜suari estigui obligat a facilitar cap informaci贸 sobre s铆 mateix. La informaci贸 personal que ens faciliti als correus electr貌nics o qualsevol altre mitj脿 que es presenti en aquest lloc Web, passar脿 a ser introdu茂da en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de 鈥淪VH鈥, i es mantindr脿 confidencial y protegida.

Les seves dades personals proporcionades nom茅s s鈥檜tilitzaran amb la finalitat d鈥檕ptimitzar els serveis que contracti i agilitzar la seva gesti贸, aix铆 com proporcionar-li informaci贸 referent als nostres serveis, llevat manifestaci贸 en contra. Aquesta finalitat 茅s la base jur铆dica del tractament de les dades d鈥檃cord amb el que estableix l鈥檃rticle 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament i alhora 茅s la garantia d鈥檜n millor servei.

Degut a les caracter铆stiques pr貌pies de l鈥檃ctivitat i els serveis que presta SVH Gesti贸 Esportiva S.L i per al perfecte desenvolupament i consecuci贸 dels objectius pot ser necess脿ria la cessi贸 de dades personals. Aquestes cessions o transfer猫ncies de dades personals poden dirigir-se a empreses del Grup Sintagmia del qual SVH Gesti贸 Esportiva S.L. En forma part o a tercers directament relacionats, essent requisit imprescindible per a poder prestar el servei sol路licitat. La cessi贸 de dades de car脿cter personal a aquestes entitats t茅 com a finalitat exclusiva la correcta prestaci贸 dels serveis que el grup d鈥檈mpreses SINTAGMIA ofereix. Per tot aix貌, amb la signatura d鈥檃quest document de consentiment autoritza expressament a que les seves dades siguin cedides a empreses del Grup o a tercers directament relacionats si aix铆 fos necessari.

Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures t猫cniques al nostre abast per evitar la p猫rdua, mal us, alteraci贸, acc茅s no autoritzat i manipulaci贸 d鈥檃questes dades personals.

T茅 sempre dret a exercir els seus drets d鈥檃cc茅s, rectificaci贸, oposici贸 o cancel路laci贸 de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si aix铆 ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir junt amb una c貌pia del seu Document d鈥橧dentitat a: RGPD@sintagmia.com o b茅 a Carrer Constituci贸 n煤m. 2, 3r 3a 08960 de Sant Just Desvern.